Voda pro modro-zelenou infrastrukturu ... webinář

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Nejefektivnějším prostředkem je zeleň a její klimatizační vlastnosti. Pro údržbu zeleně je však nutná voda – odpařující se voda je vlastně základ klimatizace. Zvýšená spotřeba vody si logicky klade otázku, kde vodu brát. Příspěvek se zabývá tím, jaký zvolit nejlepší postup (holistická analýza) a jak při výběru zdroje vody zohlednit například i synergické efekty – zmenšení odtoku dešťové vody souvisí se snížením znečištění v tocích zejména tam, kde jsou jednotné kanalizace, nebo použitím vyčištěné vody obsahující nutrienty na závlahu se brání trofizaci toků atd. Dále se příspěvek zmiňuje o zbytečně přetrvávajících administrativních bariérách a možnostech jejich překonávání s využitím již vydaných technických i organizačních norem potřebných pro hodnocení rizik.

Další články

Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.

Voda ve městě (jako metodika)

Nedávno byla vydaná Metodika pro hospodařeni s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Je to povedená publikace s řadou inspirativních námětů a s dokumentací několika realizovaných akcí.