Interiér budov

Interiér budov

Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti klademe důraz na energetickou náročnost budovy, úsporu energií a spotřebu vody. Minimalizovat spotřebu vody a množství odpadních vod je možné opatřeními uvnitř budov, např. recyklací šedých vod a úpravou vody. Cílem by mělo být dosáhnout nulového vypouštění odpadních vod. Další ze způsobů, jak snížit energetickou náročnost budovy a naplnit vize udržitelnosti, je recyklace tepla. Recyklace tepla ze šedých vod je jedním ze způsobů, jak snížit náklady na ohřev TUV (teplá užitková vody), provozní teplé vody, popřípadě na vytápění objektu.

Základní principy udržitelnosti

icon

Recyklujte vodu.

icon

Snižujte množství vypouštěných odpadních vod.

icon

Recyklujte energie.

Recyklace vod

Recyklace vod

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu. Součástí tohoto koloběhu je nejen voda pitná, ale i voda povrchová a použitá. Hospodaření s použitou vodou přímo ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody a kvalitu vod povrchových – nejméně znečistí povrchovou vodu ta voda, která nebude vypuštěna.

Číst
Úprava vod

Úprava vod

Požadavky na úpravu vody vyplývají z vyhlášky 252/2004 Sb. nebo z individuálních potřeb spotřebitele. Úpravny vod pro domácnosti jsou obvykle několikastupňové systémy, které mají za úlohu upravit vodu tak, aby splňovala parametry dané vyhláškou a aby senzoricky – chuťově a pachově vyhovovala uživateli. Nabízí se možnosti řešení jak pro domácnosti napojené na veřejný vodovodní řád, tak i pro domácnosti napojené na vlastní studnu nebo vrt.

Číst
Tepelné výměníky

Tepelné výměníky

Jedním z dalších způsobů, jak naplnit vize udržitelnosti, je recyklace tepla. Obnovitelné a alternativní zdroje energie představují největší potenciál pro výrobu elektrické energie a tepla s investičními náklady se zajímavou dobou návratnosti. Nejvýhodnější jsou investice načasované do období rekonstrukce budovy nebo jako součást nové stavby, kde recyklace tepla zvýší hodnocení budovy z hlediska udržitelnosti, a tedy užitnou hodnotu.

Číst
Zelené stěny

Zelené stěny

Zelené stěny, známé také jako vertikální nebo vegetační stěny, jsou nejen estetickým doplňkem interiéru budovy, ale mají také vliv na kvalitu a čistotu vzduchu uvnitř budovy. Ve vytápěných prostorech zvlhčují a ochlazují vzduch, pomáhají zachytit prach a nečistoty ze vzduchu a čistí tak ovzduší v budově. Zelené stěny fungují také jako tepelný a zvukově izolační systém.

Číst

Další články

Modrozelená infrastruktura

Modro-zelená infrastruktura (MZI) řeší vodu, zeleň, a tedy i klima jako jeden celek. Vedle vlivu na klima má pak MZI celou řadu dalších dopadů, např. na kvalitu vody v tocích.

Recyklace šedých vod a jejich využití

Vývoj v oblasti sanitace jde v duchu „udržitelných“ vizí (cities of future, circular economy), což konkrétně znamená recyklaci zdrojů co nejblíže jejich použití. V případě sanitací je jedním z možných způsobů, jak tyto vize naplnit.