Zelené plochy

Zelené plochy

Principem hospodaření s dešťovými vodami je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové parametry. Základem je způsob odvodnění, jehož podstatou je odtok srážkových vod v místě vzniku a jejich návrat do přirozeného koloběhu vody.

V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní. Všechny následky, méně zeleně, větší povrchový odtok a nebezpečí vzniku tepelných ostrovů jdou proti současným trendům boje proti změně klimatu a snahám o řešení tepelné pohody v městech, tzn. proti modrozelené infrastruktuře. Jednou z možností, jak následky urbanizace zmírnit, jsou propustné zpevněné povrchy / ozeleněné propustné povrchy.

Základní principy udržitelnosti

icon

Místo nepropustných povrchů komunikací používejte propustnou dlažbu.

icon

Dešťovou vodu ze zpevněných ploch odvádějte na zasakovací místa.

icon

Rozšiřujte zelené plochy a podle možností je osázejte vhodnými dřevinami.

Parkoviště

Parkoviště

Nesprávné řešení zasakování a odvodu dešťové vody způsobuje závažné problémy. Zvláště pro města a obce, které mají ve správě komunikace, parkoviště, odstavné plochy nebo jiné zpevněné či zatravněné plochy. Přitom existují jednoduché drenážní systémy, které pomáhají snadno řešit odvodnění ploch, respektive zasakování dešťové vody, např. na parkovištích.

Číst
Městská zeleň

Městská zeleň

Městská zeleň zahrnuje širokou škálu zelených prvků, se kterými se můžeme ve městech setkat. Zeleň je často vytlačována novou zástavbou i přes její nesporný význam pro člověka a ekologii. Funkce městské zeleně jsou zejména ekologické. Řadíme mezi ně např. schopnost zeleně snížit znečištění ovzduší a přízemního ozonu, snížit teplotu a zvýšit vlhkost vzduchu, zlepšit hydrologické poměry nebo kvalitu půdy. Zeleň má taky estetickou funkci, rekreační nebo psychologickou a můžeme říct, že svým způsobem i zvyšuje atraktivitu prostředí.

Číst

Další články

Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.

Voda ve městě (jako metodika)

Nedávno byla vydaná Metodika pro hospodařeni s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Je to povedená publikace s řadou inspirativních námětů a s dokumentací několika realizovaných akcí.