Exteriér budov

Exteriér budov

Vzhled budovy a její ekologická udržitelnost se řadí mezi hlavní kritéria při posuzování kvality projektu. Z hlediska udržitelného rozvoje se zaměřujeme na energetickou náročnost budovy, úsporu energií a spotřebu vody, ale také na použité materiály nebo mikroklima budovy. Hospodaření s dešťovou vodou, zelené fasády a zelené střechy tyto požadavky na ekologickou udržitelnost staveb ve velké míře podporují.

Základní principy udržitelnosti

icon

Zadržujte dešťovou vodu k dalšímu použití do zásobníků a nádrží.

icon

Dešťovou vodu ze zpevněných ploch odvádějte na zasakovací místa.

icon

Upřednostňujte konstrukce zelených střech a zelených fasád.

Zelené fasády

Zelené fasády

Zelené fasády neplní pouze estetickou funkci, ale zajišťují také tepelnou izolaci budov, v létě zabraňují jejich přehřívání a v zimě udržují teplo. Zelené fasády vytváří příznivé mikroklima, zvlhčují a ochlazují vzduch odpařováním vody, zachycují nečistoty, snižují prašnost a pohlcují hluk.

Číst
Povrchové vody

Hospodaření s dešťovými vodami

Hospodařením s dešťovými vodami se snažíme v maximální možné míře napodobit přirozený koloběh vody. Základem je způsob odvodnění, jehož podstatou je odtok srážkových vod v místě vzniku. V širším slova smyslu sem řadíme i zařízení, která určitým způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody, např. akumulací a užíváním dešťové vody nebo retencí a regulovaným odtokem do stokové sítě. Na zachycení srážkových vod a jejich následné využití jsou ideální podzemní plastové nádrže, které slouží k akumulaci srážkových vod. Nádrže je možné vybavit filtrem na dešťovou vodu, provozní a monitorovací jednotkou nebo vsakovacími prvky, které pomáhají při zpomalování odtoku srážkových vod nebo zasakování tam, kde nejsou pro zasakování optimální podmínky.

Číst
Zelené střechy

Zelené střechy

Zelené střechy jsou důležitou součástí modro-zelené infrastruktury. Plní nejen estetickou funkci, ale přináší mnoho výhod. Zachycují dešťovou vodu, ochlazují a zvlhčují okolní prostředí, zabraňují přehřívání střech a přispívají k ochlazení budovy v letním období a snižují náklady na vytápění a klimatizaci.

Číst

Další články

Dešťová voda a její využití

Dešťová voda může po minimální úpravě nahradit v řadě případů vodu pitnou (užitková voda na splachování záchodů, úklid, mytí vozidel), v případě závlahy je pak dokonce i vhodnější než pitná.

Modrozelená infrastruktura

Projekty zaměřené na udržitelnost měst po stránce životního prostředí se snaží minimalizovat odtok srážkových i odpadních vod z měst a maximálně je využít na zlepšení mikroklimatu prostřednictvím