Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.

Efekt městských tepelných ostrovů má negativní vliv na mikroklima měst. S rapidně přibývající zastavěnou nepropustnou plochou ve městech dochází k čím dál většímu tlaku na propustné povrchy a zeleň v intravilánu. Ideálním prvkem pro zlepšení mikroklimatu se ukazují vzrostlejší stromy. Nicméně s ohledem na značnou zasíťovanost prostoru pod povrchem a rizika spojená s rozrůstáním kořenů i koruny je velký strom vnímán často jako riziko.

Zasakovací AS-TTE ROŠTy pro zpevněné propustné povrchy

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy

Pro podpoření myšlenky zeleně a biodiverzity ve městech došlo k vývoji technologie, která by dokázala umožnit výsadbu stromů i tam, kde by to jinak nebylo možné. Za využití kombinace technologií a botaniky doporučené zeleně byla na konci ledna podána přihláška na užitný vzor popínavého uličního stromu, zkráceně POUSTRu.

Popínavé uliční stromy AS-POUSTRy, tzv. chytré stromy, jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí (primárně nerezová ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. Konstrukce se kotví do prefabrikovaného základu, který celý prvek staticky zajišťuje a zároveň tvoří ohraničený prostor pro strukturovaný substrát. Nespornou výhodou popínavých rostlin je jejich daleko nižší požadavek na kořenový prostor a nenáročnost údržby.

Konstrukci chytrého stromu AS-POUSTR lze modulárně osadit pouličními lampami, vodní mlhou a dalšími prvky pozitivně zlepšujícími prostředí ve městech. Aktuálně jsou nabízeny dva tvary POUSTRů pod názvy Singapur a Malibu. Oba typy konstrukcí jsou koncipovány modulárně tak, aby bylo možné zajistit co nejlevnější přepravu, a to nejen v rámci ČR.

Chytrý strom - popínavý uliční strom AS-POUSTR

Chytrý strom - popínavý uliční strom AS-POUSTR

Popínavý uliční strom AS-POUSTR Singapur, tzv. chytrý strom

S ohledem na nezbytnost ověření výrobních a technologických postupů byly v květnu a červnu 2021 osazeny oba typy v areálu společnosti ASIO, Kšírova 552/45, Brno. První konstrukce AS-POUSTR Singapur byla zakotvena do prefabrikátu, který je zapuštěný do terénu. Celková výška POUSTRu činí 5 metrů s průměrem koruny necelých 5 metrů. Prototyp je osazen jedním pouličním světlem, systémem vodní mlhy a dvěma dobíječkami na elektromobily. Pro popnutí byla zvolena popínavá rostlina Wisteria sinensis Alba.

Chytrý strom - popínavý uliční strom AS-POUSTR - vodní mlha

Chytrý strom - popínavý uliční strom AS-POUSTR - vodní mlha

Druhá konstrukce typu AS-POUSTR Malibu je opět zakotvena do betonového prefabrikátu, který byl tentokrát uložen přímo na povrch komunikace. Tím došlo k ověření koncepce instalace bez nutnosti terénních úprav. Celková výška včetně betonového prefabrikátu činí 5 metrů a průměr koruny 3 metry. V tomto případě se jedná pouze o zkušební instalaci a zatím není uvažováno s trvalou instalací v areálu firmy ASIO.

Ing. Ondřej Prax

Další články

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu ... webinář

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Voda ve městě (jako metodika)

Nedávno byla vydaná Metodika pro hospodařeni s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Je to povedená publikace s řadou inspirativních námětů a s dokumentací několika realizovaných akcí.