Popínavé uliční stromy AS-POUSTR

Popínavé uliční stromy AS-POUSTR

Efekt městských tepelných ostrovů má negativní vliv na mikroklima měst. S rapidně přibývající zastavěnou nepropustnou plochou ve městech dochází k čím dál většímu tlaku na zeleň ve městech. Moderní výstavba se již v současnosti nese v duchu modro-zelené infrastruktury. Ideálním prvkem pro zlepšení mikroklimatu se ukazují vzrostlejší stromy. Nicméně s ohledem na značnou zasíťovanost prostoru pod povrchem a rizika spojená s rozrůstáním kořenů i koruny je velký strom vnímán často jako riziko. Jako alternativní řešení proto nabízíme tzv. popínavé uliční stromy AS-POUSTR. Jedná se o unikátní koncept chráněný užitným vzorem.

Kontaktujte nás

Popínavé uliční stromy AS-POUSTR jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí (nerezová nebo pozinkovaná ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. Konstrukci lze modulárně osadit pouličními lampami, vodní mlhou a dalšími prvky pozitivně zlepšujícími prostředí ve městech. Věříme, že si tento prvek najde své uplatnění především tam, kde z důvodů místních podmínek nelze vysadit levně a udržitelně klasický strom.

Neklademe si za cíl nahrazovat živé stromy, ale umisťovat zeleň i tam, kde by to z dispozičních důvodů nebylo jinak možné a rozšiřovat biodiverzitu ve městech.

Nosné stromové konstrukce

 • AS-POUSTR Singapur – konstrukce inspirovaná singapurskými stromovými věžemi
 • AS-POUSTR Malibu – konstrukce stromu s kopulovitým tvarem koruny

Nevybrali jste si z nabízených konstrukcí? Neváhejte nás kontaktovat. Naše konstrukční oddělení vám navrhne koncept stromu na míru.

Nosné stromové konstrukce

Kontaktujte nás
Výhody AS-POUSTR

Výhody

 • Popínavé rostliny vyžadují daleko menší zemní lože
 • Kořenový systém popínavých rostlin neohrožuje inženýrské sítě
 • Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou přepravitelnost a instalaci
 • Modulové řešení stromu umožňuje přizpůsobení se místní dispozici
 • Dodatečně nastavitelné díky modulovému řešení
 • Možné umístit do betonových květináčů a možné přemístění celé konstrukce včetně květináče pro účely rekonstrukce okolí
 • Volitelnost materiálu konstrukce – nerez ocel AISI 304, žárově zinkovaná ocel, případně jiná
 • Volba popínavé rostliny
 • Možnost doplnění lampami = náhrada pouličních sloupů osvětlení, tematické osvětlení (vánoční apod.)
 • Možnost doplnění zvlhčovači vzduchu (pro tuto alternativu nabízíme jako doplněk nádrž + úpravnu)
 • Možnost doplnění vodních prvků
 • Možnost instalace fotovoltaických panelů
 • Navržení stromu na míru danému projektu

AS – POUSTR SINGAPUR

Tvar inspirovaný singapurskými stromovými věžemi. Hlavní kmen stromu Ø250 mm se rozvětvuje ve výšce cca 3,5 metru. Průměr koruny stromu v nejširším místě je cca 5 metrů. Celková výška základní verze je 5 metrů. Rozměry jsou základní a lze je upravit dle potřeb projektu. Celá konstrukce je staticky podpořena prutovými prstenci, které zároveň podporují hustší pokrytí koruny popínavou rostlinou.

Celou ocelovou konstrukci stromu lze ukotvit přes kotevní přírubu do betonové skruže nebo betonového květináče. Ten může být uložený v zemi s horní hranou květináče na úrovni terénu anebo může být celý květináč posazený na terén. Prostupy přívodů sítí (voda, elektřina) se volí dle místní dispozice.

AS – POUSTR SINGAPUR

AS – POUSTR MALIBU

Nosná konstrukce s trychtýřovitým tvarem koruny. Hlavní kmen stromu Ø250 mm se rozvětvuje ve výšce cca 1,5 metru. Průměr koruny stromu je v nejširším místě cca 3 metry. Celková výška základní verze je 3,75 metru. Rozměry jsou základní a lze je upravit dle potřeb projektu. Celá konstrukce je staticky podpořena prutovými prstenci, které zároveň podporují hustší pokrytí koruny popínavou rostlinou.

Kotvení konstrukce je uvažováno stejně jako u typu Singapur. Všechny konstrukce je možné osadit doplňkovým vybavením (osvětlení, vodní mlha apod.).

AS – POUSTR MALIBU

Stáhnout prospekt

Další články

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu ... webinář

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.