Recyklace vod

Recyklace vod

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu. Součástí tohoto koloběhu je nejen voda pitná, ale i voda povrchová a použitá. Hospodaření s použitou vodou přímo ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody a kvalitu vod povrchových – nejméně znečistí povrchovou vodu ta voda, která nebude vypuštěna.

Jedním z možných způsobů, jak naplnit vize udržitelnosti, je recyklace použité vody. Nejsnáze a zároveň i nejekonomičtěji jdou recyklovat lehké šedé vody (zejména vody z koupelen) na tzv. bílé vody (užitková/provozní voda na splachování toalet, mytí podlah, závlahu apod.). Takto se dá ušetřit až 50 % pitné vody s návratností investice do 10 let. Používané technologie na recyklaci šedých vod jsou ověřené, nenáročné a lze je automatizovat a kontrolovat i na dálku.

Produkce šedé vody činí v domácnostech cca 50 % z celkové produkce odpadních vod, v komerčních budovách cca 27 % z celkové produkce odpadních vod. Produkce šedé vody pouze z koupelen činí v domácnostech až 34 % z celkové produkce odpadních vod. Potřeba vody pro splachování toalet v domácnosti činí až 32 % z celkové potřeby vody, v komerčních budovách přibližně 50 až 60 % z celkové potřeby vody. Obecně platí, že čím větší spotřeba užitkové vody je v objektu plánována, tím rychleji se investice vrátí.

Zelené fasády

Šedá voda v praxi

  • rodinné domy – v běžném rodinném domě se využije průměrně 600 l vody za den, z toho může být až 50 % znovu využito;
  • bytové domy – umožňují výhodně kombinovat využití šedé a dešťové vody a dosáhnout tak větší úspory;
  • hotely, wellness centra – vyznačují se velkou produkcí šedých vod, spotřeba vody v hotelech se pohybuje průměrně okolo 125-200 l vody za den na 1 hosta;
  • sportovní areály – obvykle disponují velkými plochami zeleně, které mohou být zalévány vyčištěnou šedou vodou;
  • komerční a průmyslové budovy – vyznačují se velkou produkcí šedých vod ze sprch a umyvadel, která může být využita např. na splachování toalet.

Produkty

Čistírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP

Čistírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP

Recyklace šedých vod ze sprch, umyvadel, praček a technologických procesů, tj. vod, které neobsahují fekálie a moč, produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití.

Více

Další články

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu ... webinář

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.