Úprava vod

Úprava vod

Požadavky na úpravu vody vyplývají z vyhlášky 252/2004 Sb. nebo z individuálních potřeb spotřebitele. Úpravny vod pro domácnosti jsou obvykle několikastupňové systémy, které mají za úlohu upravit vodu tak, aby splňovala parametry dané vyhláškou a aby senzoricky – chuťově a pachově vyhovovala uživateli. Nabízí se možnosti řešení jak pro domácnosti napojené na veřejný vodovodní řád, tak i pro domácnosti napojené na vlastní studnu nebo vrt.

Zelené fasády

Nejčastější požadavky na úpravu vody

  • odstranění mechanických nečistot
  • úprava tvrdosti vody
  • odstranění železa a manganu
  • odstranění dusičnanů
  • odkyselování a mineralizace
  • dechlorace a úprava senzorických vlastností pitné vody
  • kombinovaná úprava tvrdost, Fe, Mn, amonné ionty
  • hygienické zabezpečení

Produkty

Kabinetní domovní úpravny vod AS-AQFA KAB

Kabinetní domovní úpravny vod AS-AQFA KAB

Úpravny vod AS-AQFA KAB jsou elegantní kabinetní úpravny vody pro úpravu tvrdosti, odstranění dusičnanů a kombinovanou úpravu (tvrdost, železo, mangan, amonné ionty). Úpravny vod AS-AQFA KAB jsou jednoduchým řešením pro situace, když jednotlivé ukazovatele překračují parametry dané vyhláškou maximálně 2krát.

Více

Další články

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu ... webinář

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.