Hospodaření s dešťovými vodami

Hospodaření s dešťovými vodami

Hospodařením s dešťovými vodami se snažíme v maximální možné míře napodobit přirozený koloběh vody. Základem je způsob odvodnění, jehož podstatou je odtok srážkových vod v místě vzniku. V širším slova smyslu sem řadíme i zařízení, která určitým způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody, např. akumulací a užíváním dešťové vody nebo retencí a regulovaným odtokem do stokové sítě. Na zachycení srážkových vod a jejich následné využití jsou ideální podzemní plastové nádrže, které slouží k akumulaci srážkových vod. Nádrže je možné vybavit filtrem na dešťovou vodu, provozní a monitorovací jednotkou nebo vsakovacími prvky, které pomáhají při zpomalování odtoku srážkových vod nebo zasakování tam, kde nejsou pro zasakování optimální podmínky.

Produkty

Nádrže na dešťovou vodu AS-REWA

Nádrže na dešťovou vodu AS-REWA

Podzemní nádrže na vodu AS-REWA umožňují komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod. Primárně slouží k zachycení srážkové vody z okapů, ale podle potřeby může být využita i k recyklaci dešťové vody nebo na závlahu. Akumulační nádrže lze použít také na regulovaný odtok dešťové vody z pozemku, který požadují předpisy.

Více
Filtry na dešťovou vodu AS-PURAIN

Filtry na dešťovou vodu AS-PURAIN

Filtry dešťové vody AS-PURAIN je určen k filtrování dešťové vody, kterou zachytáváme ze střech budov do akumulační nádrže pro její další využití. Zachycená dešťová voda, která je zbavena nečistot pomocí filtru AS-PURAIN, dosahuje vynikající kvality a je vhodná pro další využití např. pro splachování toalet, zavlažování zelených ploch apod.

Více
Provozní a monitorovací jednotka AS-RAINMASTER

Provozní a monitorovací jednotka AS-RAINMASTER

Čerpací jednotky AS-RAINMASTER jsou plně automatické provozní a monitorovací jednotky s čerpadlem, ovládáním a s integrovaným automatickým doplňováním pitné vody. Jednotky mohou být instalovány ve sklepě, v garáži nebo v přízemní technické místnosti každého domu. Dešťová voda je do jednotky čerpána z akumulační nádrže, přes nasávací hadici, a je dále rozvedena až k zahradnímu zavlažování, toaletě nebo k plnění pračky.

Více

Další články

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu ... webinář

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.