Nádrže na dešťovou vodu AS-REWA

Nádrže na dešťovou vodu AS-REWA

Podzemní nádrže na vodu AS-REWA umožňují komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod. Primárně slouží k zachycení srážkové vody z okapů, ale podle potřeby může být využita i k recyklaci dešťové vody nebo na závlahu. Akumulační nádrže lze použít také na regulovaný odtok dešťové vody z pozemku, který požadují předpisy.

Systém dešťovou vodu zachytí, vyčistí od mechanických nečistot, akumuluje a následně odvede k dalšímu využití. Je potřeba zajistit odtok přebytečné vody mimo systém a možnost doplnění pitnou vodou v případě období sucha.

I když je nádrž AS-REWA určena hlavně pro nakládání s dešťovou vodou, sofistikovaný systém může být využit také na vyčištěnou šedou vodu a jiné aplikace.

Kontaktujte nás
Výhody nádrže na dešťovou vody AS-REWA

Výhody nádrže na dešťovou
vody AS-REWA

  • komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod
  • velký výběr konstrukcí nádrží a technologického vystrojení
  • možnost individuálních rozměrů
  • kompletní poradenství při výběru, instalaci i použití
Podle potřeb a podmínek využití mohou být nádrže vybaveny

Podle potřeb a podmínek využití mohou být nádrže vybaveny:

  • filtrem mechanických nečistot AS-PURAIN,
  • čerpadlem,
  • systémem automatického dopouštění z vodovodního řádu při nedostatku srážek,
  • vsakovacím tunelem AS-KRECHT na přepadu
Stáhnout prospekt

Další produkty – exteriér budov

Filtry na dešťovou vodu AS-PURAIN

Filtry na dešťovou vodu AS-PURAIN

Filtry dešťové vody AS-PURAIN je určen k filtrování dešťové vody, kterou zachytáváme ze střech budov do akumulační nádrže pro její další využití. Zachycená dešťová voda, která je zbavena nečistot pomocí filtru AS-PURAIN, dosahuje vynikající kvality a je vhodná pro další využití např. pro splachování toalet, zavlažování zelených ploch apod.

Více
Provozní a monitorovací jednotka AS-RAINMASTER

Provozní a monitorovací jednotka AS-RAINMASTER

Čerpací jednotky AS-RAINMASTER jsou plně automatické provozní a monitorovací jednotky s čerpadlem, ovládáním a s integrovaným automatickým doplňováním pitné vody. Jednotky mohou být instalovány ve sklepě, v garáži nebo v přízemní technické místnosti každého domu. Dešťová voda je do jednotky čerpána z akumulační nádrže, přes nasávací hadici, a je dále rozvedena až k zahradnímu zavlažování, toaletě nebo k plnění pračky.

Více

Další články

Voda ve městě (jako metodika)

Nedávno byla vydaná Metodika pro hospodařeni s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Je to povedená publikace s řadou inspirativních námětů a s dokumentací několika realizovaných akcí.

Dešťová voda a její využití

Dešťová voda může po minimální úpravě nahradit v řadě případů vodu pitnou (užitková voda na splachování záchodů, úklid, mytí vozidel), v případě závlahy je pak dokonce i vhodnější než pitná.