Městská zeleň

Městská zeleň

Městská zeleň zahrnuje širokou škálu zelených prvků, se kterými se můžeme ve městech setkat. Zeleň je často vytlačována novou zástavbou i přes její nesporný význam pro člověka a ekologii. Funkce městské zeleně jsou zejména ekologické. Řadíme mezi ně např. schopnost zeleně snížit znečištění ovzduší a přízemního ozonu, snížit teplotu a zvýšit vlhkost vzduchu, zlepšit hydrologické poměry nebo kvalitu půdy. Zeleň má taky estetickou funkci, rekreační nebo psychologickou a můžeme říct, že svým způsobem i zvyšuje atraktivitu prostředí.

Produkty

Zasakovací AS-TTE ROŠTy

Popínavé uliční stromy AS-POUSTR

Ideálním prvkem pro zlepšení mikroklimatu se ukazují vzrostlejší stromy. Nicméně s ohledem na značnou zasíťovanost prostoru pod povrchem a rizika spojená s rozrůstáním kořenů i koruny je velký strom vnímán často jako riziko. Jako alternativní řešení proto nabízíme tzv. popínavé uliční stromy AS-POUSTR. Jedná se o unikátní koncept chráněný užitným vzorem.

Více

Další články

Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.

Voda ve městě (jako metodika)

Nedávno byla vydaná Metodika pro hospodařeni s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Je to povedená publikace s řadou inspirativních námětů a s dokumentací několika realizovaných akcí.