Zasakovací AS-TTE ROŠTy jako ochrana kořenového systému stromů

V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní. Všechny následky, méně zeleně, větší povrchový

V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní. Všechny následky, méně zeleně, větší povrchový odtok a nebezpečí vzniku tepelných ostrovů jdou proti současným trendům boje proti změně klimatu a snahám o řešení tepelné pohody v městech, tj. proti tzv. modrozelené infrastruktuře. Zasakovací AS-TTE ROŠTy jsou jednou z možností, jak zmírnit následky urbanizace a zachovat zelené propustné zpevněné povrchy.

Potřeba komunikace x ochrana stromů

Staré stromy jsou již spojeny s místem, mají svou estetickou a především ekologickou hodnotu, která je nenahraditelná. Nedostatek místa a nutná infrastruktura si však často vyžadují zpevnit plochy v místech, kde se nacházejí kořeny stromů. Obvyklé zpevnění v takovém případě nepřichází v úvahu, ochrana stromů je tak výzva pro projektanty, kteří jsou nuceni zpevnit plochu. Zatížení násypem, zhutnění a zatížení více než tuna na metr čtvereční vedou k tomu, že z okolí kořenů se ztratí vzduch, nedochází ke komunikaci vody, a to vede k nevratným důsledkům pro kořeny stromů. Doposud bylo vhodným řešením jen přemostění prostoru kořenů, což vzhledem k nákladům bylo možné jen tam, kde byly zvláště cenné stromy.

Inovativní způsob ochrany kořenů ve zpevněných plochách

Hospodárné řešení ochrany kořenů stromů nabízí systém s využitím AS-TTE ROŠTů, které jsou vyrobeny z recyklovaných plastů, jsou robustní a umožňují roznesení tlaků na větší plochu, díky tomu pak potřebují jen nízkou podkladní vrstvu, a tedy minimální odebrání původní zeminy. Tímto řešením se také dá dosáhnout plnohodnotného decentrálního zasáknutí. Výhodou zasakovacích AS-TTE ROŠTů je to, že se spojují pomocí zámků do prostorové konstrukce, což ve velké míře snižuje nároky na únosnost podloží, případně na hutnění podloží. Systém je možné použít již od únosnosti terénu 10 MPa (MN/m²), což je únosnost, kterou má obvykle již i rostlá zemina.

Roznesení zatížení je možné díky efektu „sněžnic“ a odpadají tak podkladní vrstvy. Nezávislé posouzení potvrdilo, že z hlediska zatížení je možné únosnost AS-TTE ROŠTů srovnat s únosností původní zámkové dlažby, přičemž tlak na podloží se snížil o 76 %. Prostor kořenů je tak chráněn před bodovým zatížením, které způsobuje nežádoucí zhutnění, v případě srovnání s přemostěním kořenového prostoru tak zejména odpadá stavba náročných základů.

V závislosti na předpokládaném zatížení a vrchní vrstvě mohou být podkladní vrstvy tvořeny nízkou vrstvou, a to již od 11 cm, což odpovídá vlastní hmotnosti cca 50 kg/m². Vedle enormního snížení zatížení nadložím a tloušťky zabezpečují rošty AS-TTE prostorové provzdušnění a příjem vody a tím vytvoření vhodných podmínek pro strom. V praxi se při realizaci nahradí nadloží kořenů únosným substrátem – pro pohyb osob a osobních automobilů se kladou AS-TTE ROŠTy přímo na substrát. Při větším předpokládaném zatížení se předpokládá vytvoření provzdušňovací vrstvy z lehkého materiálu s většími zrny (např. pěnového skla) mezi AS-TTE ROŠTy a nosnou vrstvou se substrátem. Rošty je možné vyplnit betonovými dlaždicemi nebo opatřit zásypem, který tvoří horní vrstvu. Ve vhodných případech je také možné rošt ozelenit.

Další články

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu ... webinář

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.